Institut Valencià de la Musica

Generalitat Valenciana
Xarxa musical valenciana
La Xarxa Musical Valenciana integra 55 municipis de la Comunitat Valenciana i respon al doble objectiu d'incrementar l'accés dels públics al gaudi de la música de qualitat, d'una banda, i, per un altre, facilitar un circuit musical per al treball professional als músics valencians de tot tipus.

 

Els auditoris de les poblacions adscrites a la Xarxa acullen produccions musicals o cicles propis de l'Institut Valencià de la Música o promoguts per aquest organisme. L'oferta musical inclou música clàssica i contemporània, preferentment música de càmera, jazz, música tradicional i òpera. L'IVM organitza dues reunions de coordinació semestrals i dos seminaris formatius per als tècnics programadors de la Xarxa, a més de realitzar el seguiment de les activitats programades pels diferents ajuntaments quant al compliment de les condicions establertes.

 

Les condicions que s'exigeixen per a formar part de la Xarxa als diferents ajuntaments són la realització d'una temporada estable de concerts durant tot l'any, amb un mínim de 10; la programació de músics professionals, dels quals un percentatge del 60% ha de ser d'intèrprets valencians o residents en la Comunitat Autònoma; l'existència d'una infraestructura cultural amb les condicions tècniques i acústiques per al desenvolupament de l'activitat musical; contar amb un programador professional com responsable de les programacions i del seu funcionament i destinar una quantitat mínima per a la contractació artística anual, a més de les despeses de funcionament, publicitat, màrqueting, etc, que exigeixen una programació estable i de qualitat.

 

 

 

Nota legal - © Copyright 2014. CulturArts - Generalitat Valenciana.