Institut Valencià de la Musica

Generalitat Valenciana

Antonio T. Ortells y su legado en la música barroca española

FERRER BALLESTER, María-Teresa

 

Antonio T. Ortells y su legado en la música barroca española /
María Teresa Ferrer Ballester. -- València : Generalitat
Valenciana, Institut Valencià de la Música , 2007. -- 453 p. : mús.
; 24 cm.. -- (Serie mayor. Biblioteca de música valenciana ; 2)
D.L. V.2017-2007. -- ISBN 978-84-482-4126-1

 

 

ortells044

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Història de la Música a Espanya no podrà conèixer-se amb la precisió desitjable fins que no es duguen a terme una àmplia sèrie de treballs, alguns tan urgents i alhora tan laboriosos com són les històries de les capelles musicals de les principals institucions religioses del país, inclòs el seu repertori. Bé és veritat que en l'últim mig segle els esforços d'un distingit grup de musicòlegs espanyols s'han dirigit a la catalogació dels fons musicals d'aquests centres, però la seva rasca, encara que essencial, constituïx solament un primer pas en el camí de la comprensió del que representa el dia a dia de la pràctica musical. No n'hi ha prou amb saber de quin nombre de manuscrits musicals, i si escau impresos, disposa o va disposar una institució, sinó que el que cal saber és quan i per a què van servir i, si pot ser, recuperar-los sonorament.
 

 

 

Nota legal - © Copyright 2014. CulturArts - Generalitat Valenciana.