Institut Valencià de la Musica

Generalitat Valenciana

Correspondencia de Eduardo López-Chavarri Marco. 2 volúms

GALVIS, VIcente y DÍAZ, Rafael (eds.)

 

Correspondencia / Eduardo López-Chavarri Marco; edició a càrrec de Rafael Díaz Gómez i Vicente Galbis López. -- [València] : Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, D.L. 1996. -- 2 v. : il. ; 22 cm. -- (Biblioteca de Música Valenciana. Serie menor ; 1-2)
ISBN 84-482-1384-X


chavalow

 


Aquesta important reunió de cartes rebudes per López-Chavarri, entre els corresponsals de les quals es troben alguns dels noms més eminents de la música espanyola de les primeres dècades del segle, és un document de gran valor per a conèixer la història recent de la música valenciana i espanyola. Hi ha cartes de José Iturbi, Manuel Palau, Leopoldo Querol, Joaquín Rodrigo, Pau Casals, etcètera.
 

 

 

Nota legal - © Copyright 2014. CulturArts - Generalitat Valenciana.