Institut Valencià de la Musica

Generalitat Valenciana

Biblioteca


acceso_fondos

Horari

La biblioteca romandrà tancada de l'1 de setembre al 6 d'octubre de 2013

10.30 - 14.00 dilluns, dimarts i dimecres

Dijous a la vesprada amb citació prèviaPRÉSTEC

L'objectiu del servici de préstec és facilitar als usuaris la consulta dels fons bibliogràfics de l'IVM, així com l'obtenció de documents de què manca la institució i es troben disponibles en altres centres.

Són objecte de préstec totes les obres bibliogràfiques amb les excepcions següents:

- Obres de referència, enciclopèdies, diccionaris, bibliografies i altres obres de naturalesa semblant en els seus diferents formats. - Publicacions periòdiques. - Tesis doctorals i qualsevol altre material inèdit, excepte amb autorització expressa de l'autor. - Fons de difícil restitució.

- Els fons donats a l'IVM amb la condició expressa de no ser objecte de préstec.

- Tots aquells exemplars que per les seues característiques peculiars i estat de conservació facen aconsellable la seua consulta exclusiva en les instal·lacions de l'IVM.


Per a sol·licitar un préstec serà imprescindible presentar el carnet d'usuari, per a la sol·licitud del qual cal aportar dos fotografies. El carnet és personal i intransferible i en cas de pèrdua o furt del mateix, haurà de comunicar-se tal circumstància, perquè puga ser bloquejat, en cas contrari el seu titular serà responsable subsidiari de la utilització que puga fer-se del mateix i de la reposició de les obres prestades a càrrec de tal document.

El període de préstec serà de 7 dies per als materials audiovisuals i de 30 dies no renovables per a la resta de materials, amb un màxim de 4 exemplars simultàniament. En qualsevol cas l'IVM es reserva el dret de suspendre el préstec i reclamar amb urgència qualsevol material prestat, per necessitats internes.

També hi ha la possibilitat de realitzar reserves de documents, tants com a exemplars es puguen sol·licitar en préstec, i en este cas l'IVM avisarà a l'usuari de la disponibilitat de les obres reservades perquè este puga passar a arreplegar-les en un termini inferior a 3 dies, en cas contrari la reserva serà cancel·lada.


Els usuaris que sol·liciten un document en préstec assumixen la responsabilitat de tornar en perfectes condicions el material i dins del termini establit. Tant el retard en la devolució de les obres prestades com el deteriorament de les mateixes, serà motiu de sanció.

La forma de sanció consistirà en la suspensió del dret d'ús del servici de préstec durant un període de 2 dies per cada dia de retard i document.

En cas de pèrdua o deteriorament per part de l'usuari d'algun document de l'IVM, haurà de reposar-lo per mitjà de compra. En cas contrari, abonarà una quantitat econòmica equivalent al valor del llibre. De no complir esta norma se suspendrà, fins al seu compliment, l'efectivitat del carnet de préstec. .

Per a sol·licitar un préstec caldrà disposar prèviament del carnet d'usuari, per a la sol·licitud del qual cal aportar dues fotografies.

Formulari per a accedir al carnet de la biblioteca


 

 

Nota legal - © Copyright 2014. CulturArts - Generalitat Valenciana.