Institut Valencià de la Musica

Generalitat Valenciana

En clau de festa: aproximació a l'evolució de la música en el cicle festiu valencià

ORIOLA VELLÓ, Federico (1978-)

En clau de festa: aproximació a l'evolució de la música en el cicle festiu valencià / Frederic Oriola Velló. -- [Valencia: Institut Valencià de la Música, 2010]. -- 406 p. ; 24 cm. -- (Clau tradicional ; 01)

D.L. V-2093-2010. -- ISBN 978-84-482-2683-1


 

frede002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El llibre que teniu a les mans és un intent d'acostar-nos a l'evolució del món bandístic des de la nova perspectiva d'una anàlisi sobre les relacions que, al llarg del període contemporani, s'han anat forjant entre les bandes de música i les principals festivitats valencianes.

Com tindrem ocassió de comprovar en les pàgines següents, les festivitats i les celebracions van experimentar durant els segles XIX i XX un procés de transformació paral·lel al desenvolupament socioeconòmic de la societat valenciana. Les festes valencianes han experimentat una transformació des d'una òrbita popular a una nova concepció mediatizada per l'adrninistració i la tutela de les elits i les estructures politicoeconòmiques del nou món burgès. El fenomen associatiu és un dels trets més destacats de la situació actual, que està vinculat al desenvolupament i a la transformació econòmica, política, ideològica i cultural que la societat espanyola va experimentar al llarg del segle XIX.


 

 

 

Nota legal - © Copyright 2014. CulturArts - Generalitat Valenciana.