Institut Valencià de la Musica

Generalitat Valenciana

Cants de l'aurora

Volum: vols. XVIII, XXIX i XXX

CD

Any: 2000

 

La major part del repertori està integrat per cants d'aurora "ritual d'invitació a participar en el rosari de l'aurora" i per cants del propi rosari. També s'arrepleguen alguns cants pertanyents a altres ritus religiosos com passions, dolors, viacrucis, gojos, pureses i oracions diverses. Es tracta de cants col·lectius, generalment polifònics, que tenen característiques comunes amb altres tradicions de cant polivocal a l'àrea mediterrània. Presenta 120 peces procedents de 38 poblacions repartides per 20 comarques valencianes. Les gravacions s'han realitzat entre els anys 1985 i 2000.

fonoteca_vol_28_29_30
 

 

 

Nota legal - © Copyright 2014. CulturArts - Generalitat Valenciana.